Erica – De misdaad op de heide

Erica – De misdaad op de heide

N.V. Drukkerij De Spaarnestad ca.1920?

Volgens De Grote Crimezone Thriller Encyclopedie  is dit een pseudoniem van Michiel Jan van den Berg 1886-1956

Hiervoor heb ik echter geen bewijs kunnen vinden.

Verdere biografische gegevens zijn niet gevonden.

Volgens de KB is dit pseudoniem van Cornelia Carolina Maria Luyken (1805-1873)

Gezien het overige werk onder de naam Erica, gepubliceerd tussen 1853 en 1865 lijkt dit onwaarschijnlijk.

Boek alleen bij de KB gevonden.

Afbeelding collectie KB

Met dank aan Henk Hersevoort

js


Paul Ernst  - De dooden krijgen post

Paul Ernst - De dooden krijgen post

Dynamietserie nr. 13 1946 (vertaling van The dead get mail uit 1938) cover geïnspireerd door het origineel van Rudolph Belarski.

Paul Frederik (Frederick) Ernst geboren  te West Peoria Illinois USA op 7 november 1899 overleden  Zephyr Hills, Florida USA op 21 september 1985

Schreef in de de periode 1928-1946 tientallen korte verhalen voor de pulp markt waarvan de verhalen over Doctor Satan en The Avenger het meest bekend  waren.

Schreef ook onder pseudoniem Frederick Carr, Enest Jason Fredeicks en ,één keer,

Paul Frederick Stern (in Weird tales, 1935, waar ook een verhaal van Paul Ernst in was

opgenomen). Het is niet bekend of andere boeken welke verschenen zijn onder de naam Paul Ernst vertalingen/bewerkingen van deze auteur zijn.

js


Coen van Dijk – De naaktlooper

Coen van Dijk – De naaktlooper

N.V. Ontwikkeling 1924

Bibliografische gegevens over de auteur ontbreken.

Eerder verschenen als feuilleton in Het Volk.

In 1927 werd er nog gewaarschuwd tegen deze titel die voor de jeugdigen vrij te lenen is bij de commerciële leesbibliotheken.

Waarschijnlijk is de waarschuwer uitgegaan van de titel. Het verhaal zelf is, zelfs voor de begrippen uit 1924, onschuldig. Het boek is te lezen in Delpher de kranten-database van de KB.

Recensie uit De Tijd 13-2-1925

Het plaatje zou doen denken aan een rare beweging, maar gelukkig is het boekje onschuldig en het is werkelijk goed gevonden. Deze Coen heeft fantasie, hoor. En hij schrijft heel leuk. hoewel hier en daar wel wat erg gewoon. Er zijn bepaald humoristische zetten in. Coen mag gerust nog eens een boek schrijven en dan moet hij den humor meer volhouden. Vooral zijn toespelingen op de Larensche schilders zijn allervermakelijkst raak.

Wie helpt ons aan een afbeelding van band en/of stofomslag? (het hierboven genoemde plaatje).

js


Thomas Bradford - De geest van Thun Ki Fa

Thomas Bradford - De geest van Thun Ki Fa

Steenuil 1952

Helaas geen biografische gegevens kunnen ontdekken over deze auteur.

Alleen een vermelding in Brinkman en in Lectuur Repertorium.

(pseud. N. Ned. - Een boeiende politie-roman)

In 1942 nog een tweetal vermeldingen in de Brinkman als vertaler van:

Margaretta Brucker - Het doodenfeest en

David Garth - Jock en de sphinx (beide bij uitgeverij Enum)

Wie weet hier meer van?

Afbeelding collectie H. Hersevoort

js


Wim Duk - Schoon Schip lek

Wim Duk - Schoon Schip lek

een soort detectiveverhaal Kroonder 1945

(verhaal uit de bezettingstijd)

Geboren te Breda op 5-9-1918 overleden te Amsterdam op 5-1-2012.

Getrouwd met Johanna Pieternella Varkevisser en later weer gescheiden.

Willen Duk werkte in Groningen als jurist op de gemeentesecretarie en werkte vlak na de oorlogsjaaren mee aan de Regionale Omroep Noord. Later werd hij raadsadviseur bij het Ministerie van justitie en werkte in de jaren 60 mee aan rechtbankuitzendingen op televisie  van de VARA.

Later werd hij benoemd tot hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Hij was erelid van The Woodehouse-society.

Schreef in 2007 zijn biografie: Eindverslag.

Vier jaar voor het verschijnen van het blad is zijn zoon, de beeldend kunstenaar, Donald geboren (1948).

js


Jef Ersebeek – De gril van den baron - een spannend detective-verhaal

Jef Ersebeek – De gril van den baron - een spannend detective-verhaal

1946 Uitg. De Koepel

Bandtekening gesigneerd door F.R. (weet iemand wie dat is?)

Pseudoniem van Joannes (John) H.Th.M. Eitjes totdat hij in 1948 de naam Ersebeek aanneemt als familienaam.

John Ersebeek is geboren in 1916 en overleden in 2012.

In 1942 is hij in Den Haag getrouwd met Allegonda (Gon) L.M. Stumpel (geb.17-6-1912).

Hij was journalist en in 1948 lid van “Katholieke Nederlandse Journalisten-Kring ” en zo rond 1948-1950 redacteur buitenland van het ANP en woont dan in Den Haag.

Zijn overige boeken zijn geschreven voor de jeugd. Misschien de reden dat Jef Ersebeek in de detective naslag-werken niet voorkomt.

Overig werk: Een Douglas vermist Spaarnestad (onder naam John Eitjes) 1939, De aardbol in gevaar 2 delen Rolu 1946, De laatste ronde De Sleutel 1947, De gouden stem De Sleutel 1947, Joosje de Groote Rolu 1946.

In 1953 verschijnt onder de naam Eva Ersebeek het meisjesboek “Eindelijk Thuis” bij uitgeverij De Sleutel. Het is niet uit te sluiten dat dit boek ook door Jef is geschreven.

In 1960 verschijnt er in “De echo van het zuiden” een feuilleton:  Oerjansen’s geheim De allereerste Nederlandse detective-roman uit de ijstijd.

js


Lawrence P. Bachmann - De kus van de dood

Lawrence P. Bachmann - De kus van de dood

Vertaling van The kiss of death (uitg. Alfred A. Knopf, New York, 1946

en United Anglo-American Book Co., London ca.1948)

1948  uitgeverij Jacob van Campen Eekhoornreeks 5

Lawrence Paul Bachmann werd geboren in New York City in 1911. Hij was auteur, filmproducent en uitvoerend producent. Hij studeerde aan de Universiteit van South Carolina en aan de Universiteit van Oxford in Groot-Brittannië. Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende hij bij de Amerikaanse luchtmacht en na de oorlog werkte hij in Berlijn

als hoofd films voor het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij werkte voor Paramount en MGM voordat hij een onafhankelijke producer werd. Hij produceerde o.a De miss Marple serie (Agatha Christie).

Hij overleed in 2004.

Er zijn nog 2 andere boeken vertaald: De Phoenix en De Lorelei maar dit zijn géén detective-verhalen maar zouden ontspannings/avonturen romans zijn.

Bibliografie:

Death in the doll's house (met Hannah Lees) 1943

The kiss of death 1946

The Phoenix (Ook uitgegeven als: Ten Seconds to Hell [herziene editie 1958]) 1955

The Lorelei 1957 (verfilmd als Whirlpool - Die schwarze Lorelei 1958)

The bitter lake 1969

The legend of Joseph Nokato 1971

The ultimate act 1972

Wie kan ons helpen aan een afbeelding van het stofomslag?

De advertentie komt uit Het Algemeen Handelsblad van 3-8-1949.

(ontvangen van Henk Hersevoort)

js


empty placeholder

Jan Domans – Er speelt nog een derde mee

A.G. Strenholt  no. 1 Widetet reeks 1954 omslagtekening Frans Mettes

Dit is een peudoniem van Jan Albertus Josephus Temmink. Geboren te Zwolle op 12-10-1906 overleden te Hilversum op 10 oktober 1967.

Hij was journalist in Zwolle, Almelo en Hilversum. Sinds 1950 hoofdredacteur van de Gooi en Eemlander.

Ander werk onder eigen naam:

7 eeuwen Zwolsche geschiedenis 1930, Op goed spoor, Een ster viel, De voetbalridders van TOP, De MULO ridders 1943 (onder pseudoniem Jan Oerbelt).

Recensie uit De IJmuider Courant van 22-5-1954

A.J.G. Strengholt’s uitgeversmaatschappij in Amsterdam heeft in de eerste twee delen van de nieuwe Widétet-reeks het werk van een tweetal Nederlandse auteurs van detective-romans opgenomen.

Wat deel I: “Er speelt nog een derde mee” van Jan Domans betreft, dit had, naar onze mening, beter achterwege kunnen blijven. De schrijver heeft namelijk met behulp van een grote fantasie een politie-roman opgebouwd, warvan de intrige zo gezocht en daardoor zo onaannemelijk is, dat zelfs de meest goedhartige lezer er niet meer in kan geloven. Een burgerlijk inspecteurtje, Jansma, mag alles, wat de schrijver hem voorschotelt, oplossen. En dat is nogal wat. Een inbraak, een moord en een slachtoffer, dat als twee druppels water op een ander lijkt, Met veel wrikken vond Domans eindelijk een goede dader en die wordt dan pas aan het slot natuurlijk gegrepen. Dan pas is het boek uit.


empty placeholder

William Descot – De moordzaak zonder toeval

J. Philip Kruseman 1935

Er zijn geen biografische gegevens gevonden. Andere werken onder deze naam zijn niet aangetroffen.

Nog wel een recensie uit De Boekenschouw van 1935:

Bedoeld is natuurlijk de oplossing van de moordzaak zonder toeval. Want het geval zelf zit vol toevalligheden, die juist zo gekozen zijn, om een rationele oplossing mogelijk te maken. Het onderscheid met de collega's is dus niet zo groot, als de inleiding ons wit doen geloven. Het is een gewone detectiveroman met de goede en slechte eigenschappen van het genre. Voor volwassenen.

Uit Twentsch Dagblad Tubantia van 22-7-1935

Het is een zeer spannend detectiveverhaal, waarin ons verteld wordt hoe het den Commissaris Fransse, bijgenaamd „De Contrabas" met medewerking van den inspecteur van Kooter gelukt licht te brengen in een moordzaak. Tenslotte blijkt, nadat de verschillende speurtochten van de detectives nauwkeurig en spannend zijn beschreven, de persoon van den dader voor al de betrokkenen een ware ontgoocheling.


W.J. Valentijn – Moord op de walletjes

W.J. Valentijn – Moord op de walletjes

De Boekenmolen, 1960

Over deze auteur is helaas niets te vinden. Wordt niet vermeld in Lectuurrepertorium. Nog wel een vermelding in Brinkman.

Voor de promotie heeft de uitgever gebruik gemaakt van een buikbandje.

Dit boek heeft niets te maken met het boek van Marten Treffer onder dezelfde titel uit 1965.

js

 


1-10 van de 93 Volgende pagina